PKN
Hervormde gemeente Wjelsryp-Baaium
 
Kerkenraad Kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit 11 leden van onze gemeente.
Voorganger:             ds. J.G. van den Boogaard
                               0518-419979

Ouderling:                                                 

                               Hetty Post (voorz. kerkenr.)               Thom Deinum
                                0517 – 342178                                   0517-341722

                              Siebe Haven (scriba                             Itte Smink (jeugd)
                              0517 – 341773                                     0517 – 342510
                             
                              Geertje Bruinsma
                               0517 - 341427

 Diakenen:           Sietske de Haan                                   Hendrik Miedema
                              0517 – 342040                                     0517 – 341492

                             Tini Tax
                             0517 – 232143                              

     
                                 Kerkrentmeester:   Tea Sieta Greidanus                   Jelle Hoitema (voorz.)
                                 0517 – 341704                            0517 – 341805

                                 Albert van der Veer                     
                               
  0517 – 392769

 

 
 

 

terug
 
 
AVG
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.